Nagroda dla UTW w Łazach
Wpisany przez S.Z.   
środa, 20 listopada 2019 15:53

Adamed z wizytą u zwycięzców konkursu „Adamed dla Seniora”

Przedstawiciele firmy Adamed wręczyli zwycięskim organizacjom w konkursie „Adamed dla Seniora” czeki na realizację zwycięskich projektów. W tym roku finansowe granty otrzymał Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, Rzeszowski Dom Kultury oraz Bałucki Ośrodek Kultury. Nagroda Specjalna trafiła natomiast do Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN z Wrocławia.

Swoje pomysły na działania dla Seniorów w ramach trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu zgłosiło blisko 130 organizacji z całej Polski.

Rywalizacja Seniorów na Olimpiadzie

I miejsce – nagrodę w wysokości 10 000 zł zdobył Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach. Podczas spotkania, które odbyło się 6 listopada br. Larysa Żuchowska, Kierownik programu „Adamed dla Seniora”, uroczyście wręczyła czek na ręce Zarządu UTW w Łazach (fot. powyżej).
Przyznany przez Adamed grant zostanie przeznaczony na realizację XII Międzynarodowej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku – największego tego typu wydarzenia w Europie. To właśnie w Łazach, miasteczku położonym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, co roku w maju, w wiosce olimpijskiej Seniorów zapalany jest znicz olimpijski. W 2019 roku w wydarzeniu udział wzięło prawie 1100 zawodników z 71 organizacji senioralnych z całej Polski. Zmagania zawodników obserwowało ponad 2 000 kibiców.
„Olimpiada promuje zdrowie i aktywny wypoczynek wśród pokolenia 50+, a w szczególności kształtuje u osób dojrzałych nawyk dbania o własne ciało, sprawność psychofizyczną oraz wykształcenie umiejętności aktywnego spędzania czasu. Zawody zachęcają startujących do regularnych treningów i są okazją do integracji i wzmacniania więzi między słuchaczami UTW z całego kraju” – mówi Krystyna Męcik, Prezes Uniwersytetu III Wieku w Łazach.

Warsztaty i Potańcówka Miejska w Rzeszowie

4 listopada br. czek na kwotę 5 000 zł za zajęcie II miejsca w konkursie „Adamed dla Seniora” z rąk Roberta Wiśniewskiego, Kierownika ds. Relacji Zewnętrznych Adamedu odebrała Mariola Cieśla, Dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury. Przyznana nagroda pomoże placówce w zorganizowaniu cyklu profesjonalnych szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz popularnych w regionie Miejskich Potańcówek Miejskich.

„Aktualnie dopracowujemy całościową wizję dotyczącą zaplanowanej inicjatywy pod kątem szczegółowego programu, planowanych atrakcji oraz planu promocji przedsięwzięcia. Szczególnie ważny dla nas jest dobór odpowiedniej tematyki warsztatowej oraz atrakcyjnych prelegentów, którzy w sposób lekki i zrozumiały przybliżą Seniorom wiedzę na temat zdrowego stylu życia” – mówi Mariola Cieśla, Dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury.

Łódzka Akademia Zdrowia

III miejsce, a zarazem grant w wysokości 2 000 zł otrzymał Bałucki Ośrodek Kultury. Przekazanie nagrody odbyło się 7 listopada br. w łódzkim Teatrze Muzycznym podczas spotkania Samorządowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gratulacje Dyrektorowi Dobrosławowi Bilskiemu, złożyła Anna Falak, Specjalista ds. Komunikacji Zewnętrznej firmy Adamed.

Zwycięski projekt – „Łódzka Akademia Zdrowia 60+” to inicjatywa adresowana do najstarszych mieszkańców Łodzi dzielnicy Bałuty. Dzięki dofinansowaniu Adamedu, Seniorzy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowo-rehabilitacyjnych, spacerach miejskich, prelekcjach i warsztatach kulinarnych oraz prozdrowotnych.

„Rozpoczęliśmy już przygotowania do projektu, spotykamy się z partnerami i ustalamy harmonogram działań. Mamy już mnóstwo chętnych do udziału w projekcie w każdej z naszych czterech placówek Klubów Seniora” – mówi Dobrosław Bilski, Dyrektor Bałuckiego Ośrodka Kultury.

Seniorzy na Igrzyskach

7 listopada br. Larysa Żuchowska, Kierownik programu „Adamed dla Seniora” oficjalnie wręczyła czek dla Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN z Wrocławia, które zostało Laureatem Nagrody Specjalnej przyznawanej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Spotkanie odbyło się w lokalnym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Nagroda w wysokości 2 000 zł pomoże rozszerzyć liczbę dyscyplin sportowych rozgrywanych podczas Wrocławskich Igrzysk Seniorów, wydarzenia mocno rozpoznawalnego i kojarzonego z Wrocławiem, które w poprzednich latach organizowane w ramach Wrocławskich Dni Seniora.

/źródło - /

Poprawiony: środa, 20 listopada 2019 16:03