Zaproszewnie do wzięcia udziaału w wolontariacie pomocy osamotnionym seniorom
Wpisany przez S.Z.   
środa, 04 maja 2022 11:30

Zaproszenie do wzięcia udziału w wolontariacie pomocy osamotnionym seniorom

29 kwietnia – Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej został ustanowiony przez Unię Europejską w 2011 roku. Ta kartka w kalendarzu ma przypominać o trosce o osoby starsze. Stowarzyszenie mali bracia Ubogich już prawie od 19 lat odpowiada na pogłębiającą się samotność osób starszych. Priorytetem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osamotnionym seniorom.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują nam, jak bardzo zróżnicowaną grupą są seniorzy. Przedział pomiędzy 60 a 100 rokiem życia to właściwie 2, a nawet 3 pokolenia. Znaczącą (i rosnącą) część społeczności tworzą ludzie po 80-tce. Osoby w starszym wieku mają różne doświadczenia życiowe, stan zdrowia, sytuację materialną czy rodzinną. Różnić się będą także pod względem potrzeb. W wyzwaniach, z którymi się mierzą potrzebują wsparcia. Najczęściej o pomoc proszą bliskich, ale część z nich w ogóle się o nią nie zwróci w obawie, że spotka się z odmową, tłumacząc to sobie w ten sposób: bo bliscy nie mają czasu, bo nie chcą sprawiać bliskim kłopotu. A w niektórych przypadkach tych bliskich po prostu nie ma. W takich sytuacjach pomocny może być też ktoś spoza rodziny, np. wolontariusz. – mówi Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

Stowarzyszenie odpowiada na problem samotności osób starszych od 2003 roku. W ramach Programu TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ zapewnia tzw. wolontariat towarzyszący: wolontariusze spotykają się z podopiecznymi i spędzają wspólnie z nimi czas, bo istotą ich obecności u seniorów jest budowanie relacji.

Obecnie Stowarzyszenie mali bracia Ubogich ma pod swoimi skrzydłami około 500 podopiecznych z 10 polskich miast: Warszawy, Pruszkowa, Krakowa, Tarnowa, Wrocławia, Lublina, Świdnika, Poznania, Gniezna i Łodzi. Wśród podopiecznych jest pani Maria, uczestniczka Programu OBECNOŚĆ z Warszawy.
Pani Maria nie ma rodziny – do stolicy przyjechała jako młoda dziewczyna, za pracą i marzeniami. Życie napisało scenariusz, jakiego nigdy sobie nie wyobrażała – smutny, bez drugiej osoby obok. W samotnie przeżywanej starości punktem zwrotnym okazało się poznanie Stowarzyszenia - pani Maria od kilkunastu lat przyjaźni się z wolontariuszką mbU – mówi warszawska koordynatorka wolontariatu.

TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ to autorski program Stowarzyszenia, którego założeniem są regularne odwiedziny wolontariusza w domu podopiecznego.
To profesjonalny system długoterminowego wolontariatu towarzyszącego, który zapewnia regularne wsparcie seniorowi i buduje poczucie bezpieczeństwa, szczególnie ważne dla starszego człowieka żyjącego samotnie. Dzielimy się czasem, uwagą, sercem i nadzieją. I odkrywamy, z jak głęboką empatią w wolontariat angażują się również osoby ze starszego pokolenia. Jesteśmy organizacją, która dostrzega wyjątkowość międzypokoleniowej wymiany doświadczeń i cieszy nas, że wśród wolontariuszy mamy osoby w różnym wieku.– mówi Joanna Mielczarek.

Gorąco zapraszamy do naszego wolontariatu wszystkich, którzy mają chęć i możliwość podzielenia się swoim czasem. By wysłać zgłoszenie wystarczy wejść na stronę www.malibracia.org.pl/wolontariat/wyslij-zgloszenie/  i wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy w odpowiedzi na który zaprosimy do procesu rekrutacji.

Wszystkie osoby, którym nie jest obojętny los osamotnionych seniorów zachęcamy też do regularnego wsparcia, jako darczyńca Programu OBECNOŚĆ – apeluje Stowarzyszenie mali bracia Ubogich.

/źródło - /