To, co warto wiedzieć o różnicach między pracą sezonową a tymczasową
Wpisany przez S.Z.   
piątek, 19 maja 2023 13:32

To, co warto wiedzieć o różnicach między pracą sezonową a tymczasową

Każdego roku rośnie popularność prac na krótki okres. Praca sezonowa czy praca tymczasowa? Wiele osób uważa, że są to synonimy, ale tak nie jest. Pomimo podobieństw związanych z krótkim czasem pracy, różnią się one formą zatrudnienia.

Zrobiło się cieplej, restauracje uruchomiły ogródki, hotele przyjmują rezerwacje, rusza sezon budowlany, więc polscy pracodawcy już myślą o zatrudnianiu pracowników sezonowych, aby poradzić sobie z „pikiem” w swoich branżach, a pracownicy o możliwościach na dodatkowy zarobek.

Praca tymczasowa a sezonowa

Praca dorywcza to kolokwialne określenie dotyczące wszystkich krótkoterminowych form zatrudnienia. Można tak nazwać zarówno pracę tymczasową jak i sezonową, ale już między tymi dwiema występują różnice, z których podstawową jest liczba stron, z jakimi podpisuje się umowy.
Podstawę prawną pracy tymczasowej stanowi ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563) w której zostały zawarte szczegółowe regulacje dotyczące tej formy zatrudnienia. Występują tutaj zawsze trzy podmioty: agencja pracy tymczasowej, pracodawca użytkownik oraz pracownik tymczasowy.
Z kolei praca sezonowa nie posiada swojej definicji prawnej. Jest jednym z rodzajów zleceń tymczasowych i może trwać przez ustalony okres. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1986 r. (II URN 20/86) jest taki rodzaj pracy, na który jest zapotrzebowanie wyłącznie przez krótki czas związany z określoną porą roku. Jest to doskonała okazja dla pracowników do zdobycia dodatkowego zarobku lub nabycia doświadczenia, a dla pracodawców możliwość poradzenia sobie w okresie zwiększonej intensywności pracy. W pracy sezonowej dostępne są różnorodne stanowiska od kelnera, sprzedawcy, ogrodnika, czy zbieracza truskawek po przewodnika turystycznego, animatora dla dzieci czy kasjera. Również zwiększa się zapotrzebowanie na osób świadczących usługi takie jak sprzątanie czy gotowanie w wakacyjnym czasie. Większość z tych pozycji nie wymaga wysokich kwalifikacji ani bogatego CV, (w niektórych przypadkach w ogóle nie prosu się o CV) a to czyni je idealnym wyborem dla osób szukających elastycznych opcji zatrudnienia. Praca sezonowa może też stanowić doskonałą okazję do zdobycia doświadczenia, zwiększenia dochodów lub po prostu podjęcia pracy w interesującej branży.

Prawa i obowiązki, o których warto wiedzieć

Przed rozpoczęciem wykonywania zadań, pracodawcy zamierzający zatrudnić pracowników, często wybierają bardziej elastyczne i terminowe formy świadczenia pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. zawierając umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Najczęściej praktykowane jest zawieranie umów sezonowych na czas określony. Pozwala to na ograniczenie sporów dotyczących oznaczenia okresu początkowego i końcowego sezonu. W umowie takiej należy zawrzeć stwierdzenie, iż jest to umowa sezonowa i należy określić ramy jej trwania. Taki rodzaj umowy może być stosowany tylko przy pracach, które nie mają ciągłego charakteru.

Należy zwrócić uwagę na lokalne przepisy dotyczące zatrudnienia sezonowego, gdyż procedury mogą się tu różnić w zależności od kraju i branży. Warto skonsultować się z potencjalnym pracodawcą, aby uzyskać informacje na temat warunków pracy oraz oczekiwań w danej branży, w której planuje się podjąć zatrudnienie. W przypadku potrzeby wsparcia w kwestiach związanych z zatrudnieniem, można rozważyć skonsultowanie się z agencją pracy tymczasowej. Z usług agencji pracy tymczasowej na pewno warto skorzystać, jeśli chce się „mieć z głowy” wszelkie formalności lub gdy jest się obcokrajowcem, który nie zna lokalnego rynku pracy – jest przekonana Iryna Miłkowska z Grupy VIPoL. Agencja zajmie się pośrednictwem w zatrudnieniu, dopilnowaniem umowy, formalności z prawnej strony, a czasem nawet zorganizuje transport i zakwaterowania. Agencja odpowiada też za wypłatę wynagrodzenia czy opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. A w przypadku zainteresowania pozostania na terenie kraju – podejmie się organizacji przedłużenia legalnego pobytu wraz z dopasowaniem pracy tymczasowej na dłuższy okres.
Aby skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej, należy uwzględnić na piśmie szereg istotnych informacji. Ważne, by określić preferowany rodzaj pracy, swoje doświadczenie i umiejętności, wymagane kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu, przewidywany okres zatrudnienia tymczasowego oraz wymarzone miejsce pracy. To pozwoli pracownikom Agencji na jak najlepsze dopasowanie kandydata do pracodawcy.

Jak wybrać Agencję Pracy?

Na pewno to, co zalecam, to zweryfikowanie wiarygodności Agencji – zwraca uwagę Iryna Miłkowska z Grupy VIPoL. Przed podpisaniem umowy z agencją, warto upewnić się w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, czy posiada ona certyfikat potwierdzający wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji. Warto też upewni się co do standardów pracy agencji, a także sprawdzić jakość świadczonych usług. Równie ważne jest dokładne zapoznanie się z umową pomiędzy pracownikiem a Agencją. Należy pamiętać, że pracownik tymczasowy musi być traktowany równorzędnie z pracownikami stałymi w zakresie warunków pracy i innych aspektów zatrudnienie – podkreśla przedstawicielka Grupy VIPoL.

***** *** ***** *** ***** *** ***** *** *****

Grupa VIPoL to agencja pracy tymczasowej, która oferuje m.in. leasing unikalnych specjalistów oraz pracowników fizycznych. Firma, działająca na polskim rynku od 2010 roku, zapewniła pracę dziesiątkom tysięcy osób. Zespół tworzą profesjonaliści w dziedzinach HR, zarządzania biznesowego oraz prawa dotyczącego zatrudnienia i legalizacji pobytu obcokrajowców. Misją firmy pod hasłem „Pracujemy razem” jest łączenie ludzi w relacjach zawodowych ponad granicami państw, zapewniając obcokrajowcom szansę na godne życie. Biura grupy VIPoL znajdują się w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie. www.vipolgroup.eu

/źródło - /