Kto zarabia za dużo? Tak Polacy patrzą na różne zawody [Wyniki badania] PDF
Wpisany przez S.Z.   
środa, 08 listopada 2023 19:58

Kto zarabia za dużo? Tak Polacy patrzą na różne zawody [Wyniki badania]

Które profesje uznajemy za najbardziej wymagające, stresujące czy dochodowe? Autorzy serwisu CVeasy.pl sprawdzili, jak Polki i Polacy postrzegają dziś stanowiska pracy związane z różnymi branżami.

W badaniu wzięło udział blisko 600 osób z całego kraju, które podzieliły się swoimi przemyśleniami. Zdaniem większości, bo aż 7 na 10 ankietowanych wynagrodzenia na rynku pracy są nieadekwatne do wykonywanych obowiązków, a szkoła niewystarczająco dobrze przygotowuje nas do rozpoczęcia aktywności zawodowej.

Kim opłaca się zostać?

Zapytani o najbardziej atrakcyjne zawody pod względem zarobków i perspektyw, wymieniamy najczęściej specjalistów z zakresu IT. W drugiej kolejności przywołujemy lekarzy, a zwłaszcza dentystów i chirurgów. Trzecią najbardziej obiecującą ścieżką kariery okazuje się prawnik – szczególnie adwokat lub notariusz. Najwyższe zarobki przypisujemy za to wszelkim przełożonym, dyrektorom i prezesom.

Kto najbardziej stresuje się w pracy?

Za najbardziej stresującą profesję uznajemy lekarza, policjanta i górnika. Z dużym napięciem nerwowym wiążemy też strażaków i nauczycieli. Dla porównania, z największym obciążeniem fizycznym kojarzymy górników, pomocników na budowie oraz wykwalifikowanych robotników. Synonimem poświęcenia zdrowia dla pracy dla wielu jest również bycie rolnikiem lub sprzątaczem czy konserwatorem.

Kto dostaje za małą, a kto za dużą pensję?

Zdaniem największej ilości, bo aż połowy badanych Polek i Polaków niesłusznie niskie wynagrodzenia otrzymują zwłaszcza nauczyciele. Drudzy w kolejności są pracownicy porządkowi, a trzeci – budowlańcy i pracownicy medyczni, w tym pielęgniarze i ratownicy. Nieadekwatnie wysokie zarobki przypisujemy za to przede wszystkim politykom, a w dalszej kolejności – duchownym, dyrektorom i twórcom internetowym.

W mojej opinii szczególnie trudne do zaakceptowania są kilkukrotnie niższe wynagrodzenia w Polsce w stosunku do większości krajów europejskich, przy nieznacznie niższych, a w wielu przypadkach podobnych lub wyższych cenach dóbr i usług. Taka dysproporcja dochodów i wydatków powoduje frustrację i obniżenie motywacji do działania – tłumaczy dr inż. Artur Gajdos, ekspert analiz rynku pracy.

Co pocieszające, według większości z nas (59%) w każdej chwili można się przekwalifikować i zmienić ścieżkę kariery. Twórcy platformy CVeasy.pl podpowiadają, że warto najpierw przeanalizować swoje mocne i słabe strony, przyjrzeć się perspektywom rozwoju różnych branż oraz porozmawiać z osobami, które pracują na interesujących nas stanowiskach. A gdy już zdecydujemy o zaaplikowaniu na nową pozycję, pomocne okażą się darmowe szablony CV i przykłady listów motywacyjnych.

Więcej o tym, jakie cechy Polacy przypisują różnym zawodom, można przeczytać na blogu CVeasy.pl.

/źródło - /

Poprawiony: środa, 08 listopada 2023 20:20