Fundusze Hipoteczne - kilka pytań Drukuj Email
Wpisany przez FH Dom   
poniedziałek, 27 maja 2013 20:06

Czy znacie odpowiedzi na poniższe pytania dot.Funduszy Hipotecznych

1. Czy fundusz może sprzedać mieszkanie jeszcze za życia dożywotnika?

2. Co dzieje się z majątkiem ruchomym (np. obrazy, jakieś kolekcje itp) po śmierci dożywotnika?

3. Czy majątek ruchomy jest brany pod uwagę przy wycenie nieruchomości?

Zofia

 

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na poniższe pytania przesyłam krótką informację na temat warunków umów zawieranych z Seniorami.

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. wypłaca dożywotnie renty hipoteczne osobom, które ukończyły 65 lat i są właścicielami mieszkań lub domów. Umowa notarialna zawierana przez Fundusz to umowa o dożywocie ze służebnością mieszkania. Instytucja dożywocia jest opisana w kodeksie cywilnym (art. 908-916). Umowa zapewnia Seniorom comiesięczną wypłatę renty hipotecznej oraz możliwość dożywotniego zamieszkiwania w zamian za własność nieruchomości. Ze względu na specyficzną relację, jaka powstaje między Funduszem a Klientem i jej długofalowy charakter, Fundusz Hipoteczny DOM nie obraca nieruchomościami do chwili wygaśnięcia zobowiązań. Wskazane powyżej przepisy KC przewidują możliwość sprzedaży nieruchomości obciążonej prawem dożywocia.

Zawierając z Seniorem umowę dożywocia Fundusz Hipoteczny DOM staje się właścicielem nieruchomości. Pozostałe elementy majątku Klienta podlegają dziedziczeniu. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wieku i płci właściciela oraz wartości mieszkania/domu. Wyceny nieruchomości dokonuje niezależny rzeczoznawca majątkowy. Wyposażenie domu lub mieszkania nie ma wpływu na wartość nieruchomości.

W sprawie szczegółów zachęcam do rozmowy z Konsultantem - Infolinia Funduszu Hipotecznego DOM - 801 005 801, która działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.

Pozdrawiam

Anna Hejger

Menedżer Działu Telefonicznej Obsługi Klienta

Od redakcji. Przy okazji publikacji odpowiedzi na powyższe pytania przekazujemy naszym Czytelnikom dodatkowy, nowy tekst który Babcia Polka otrzymała od  Funduszu Hipotecznego Dom. Warto przeczytać.

Hipoteka odwrócona dla coraz młodszych

Niemcy, jak podają badania Eurostatu z 2010 r., wydają na cele emerytalne i rentowe ponad 12,8 proc. PKB, Francja powyżej 14,4 proc., Włochy rekordowo aż 16 proc. Nasz kraj 11,9 proc . Według prognoz Eurostatu potrzebujemy co najmniej  59 lat, by dogonić Zachód. I nie wiadomo, czy to nam się uda, bo po Japonii, jesteśmy drugim najszybciej starzejącym się narodem świata.
OECD prognozuje, że za 20 lat na 100 osób w wieku produkcyjnym będziemy mieli 35 emerytów, a w roku 2060 taka grupa pracujących będzie przypadać aż na 65 emerytów . - Mam w sumie 1600 zł i młodszego syna  wciąż na utrzymaniu. – wypowiada się emerytka w Radiu Zachód – Czynsz wynosi ponad 500 zł. W moim domu jest telewizor plazmowy, komputer i drukarka. Wszystko to dostałam od drugiego syna, który kupił nowszy sprzęt i to mi zostawił. Czasem jest bardzo ciężko – wzdycha.

Jeśli nic się nie zmieni pokolenie obecnych 20-latków odpocznie od pracy po siedemdziesiątce. Dzietność w kraju, gdzie permanentnie brak pracy, nie zwiększy się szybko. Pozostaje więc oszczędzać, by mieć pieniądze na stare lata. Trzeba jednak otrzymywać odpowiednio wysoką pensję. Nie każdemu uda się odłożyć wystarczającą kwotę. Pozostaną rozwiązania alternatywne. Co prawda przedłużają się prace na ustawę pozwalającą bankom oferować tzw. odwrócony kredyt hipoteczny, jednak część emerytów już teraz korzysta z tzw. renty dożywotniej oferowana przez fundusze hipoteczne. W zamian za przekazanie na własność mieszkania spółce, senior otrzymuje dożywotnią rentę, mogąc pozostawać w mieszkaniu do końca życia.

Renta dożywotnia dla coraz młodszych

Okazuje się, że oferta renty dożywotniej, która funkcjonuje w Polsce od pięciu lat, ewoluuje. – Rynek się zmienia, coraz więcej seniorów jest w trudnej sytuacji materialnej. Początkowo nasza oferta ograniczała się jedynie do wypłaty dożywotnich świadczeń miesięcznych osobom zamieszkałym w miastach wojewódzkich, które ukończyły 65. rok życia. Warunkami brzegowymi skorzystania z oferty funduszu były ponadto brak zadłużenia oraz czynsz za mieszkanie poniżej miesięcznej wartości świadczenia – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM S.A., który w tym roku został Rynkowym Liderem Innowacji Dziennika Gazety Prawnej. – Dziś umowy z funduszami chcą podpisywać ludzie młodsi, dlatego umożliwiamy to nawet sześćdziesięciolatkom. Umowę dożywocia mogą podpisać też osoby zadłużone, które fundusz oddłuży oraz te, które płacą czynsz przekraczający wysokość wyliczonej renty. Senior może też zdecydować się na jednorazową wypłatę większej kwoty pieniędzy – podkreśla.

Kiedy ustawa?

 
Rynek ewoluuje, choć prace nad ustawą, która mogłaby go uregulować wciąż trwają. Nie tak dawno Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało, że 16 maja Komitet Stały Rady Ministrów będzie rozpatrywał – uzupełniony przez szefa resortu gospodarki – projekt. Zdecyduje także, czy oba modele hipoteki odwróconej znajdą się w jednym projekcie, czy zostaną rozdzielone na dwie odrębne ustawy. Niestety, prace po raz kolejny przesunięto, tym razem na wakacje.
Warto pamiętać, że rynek hipoteki odwróconej w Polce cechuje duży potencjał wzrostu. Decyduje o tym szereg czynników do których można zaliczyć nie tylko mało efektywny system emerytalny, ale również zmiany społeczne i demograficzne. Żyjemy coraz dłużej, co niestety wpływa niekorzystnie na efektywność systemu emerytalnego i na wielkość otrzymywanych przez seniorów świadczeń społecznych, czego przykładem jest chociażby zmniejszanie budżetu NFZ na refundację leków. Dodatkowo coraz bardziej widoczna jest zmiana relacji między pokoleniami i tendencja zwiększania wzajemnej niezależności finansowej pokoleń. Młodsze pokolenia coraz częściej będą przeprowadzać się do innych miejscowości lub za granicę, a część seniorów będzie uzależniona od dochodów tylko w postaci emerytury.
Pomimo braku ustawy, renta hipoteczna już dzisiaj może być proponowana w sposób bezpieczny i pewny, co zapewniają przepisy kodeksu cywilnego. Jednak każdy musi pamiętać, że nawet, jeśli ustawa w końcu zostanie uchwalona, nie zwalnia to z obowiązku zachowania czujności. Jeśli umowa, to tylko ze sprawdzoną i wiarygodną firmą.
 


Poprawiony: sobota, 11 stycznia 2014 13:43