Senior - WIGOR:nowe możliwości dla osób starszych Drukuj Email
Wpisany przez S.Z   
sobota, 24 stycznia 2015 13:32

Senior-WIGOR: nowe możliwości dla osób starszych


Do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 360 mln zł na utworzenie dziennych domów i klubów dla seniorów. W 2015 roku powstanie 100 takich miejsc. Rządowy Program „Senior-WIGOR" został skierowany do konsultacji społecznych.


- Senior-WIGOR to połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Planujemy stworzenie sieci placówek, które mają ułatwić aktywizację osób starszych – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
Wieloletni Program „Senior-WIGOR" to wsparcie gmin w tworzeniu i prowadzeniu Dziennych Domów Senior-WIGOR oraz Klubów Seniora-WIGOR. W pierwszej kolejności powstaną one w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich, o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim odsetku osób starszych oraz takich, w których brakuje wsparcia dla seniorów.
Samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie utworzenia placówki w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji projektu (maksymalnie 100 tys. zł). Dofinansowanie wyposażenia dziennego domu wyniesie do 50 tys. zł oraz do 25 tys. w przypadku klubu.
Będzie można starać się także o dotacje na utrzymanie placówki. Dofinansowanie na działalność bieżącą na jednego uczestnika wyniesie do 200 zł w Dziennym Domu Senior – WIGOR oraz do 150 zł w Klubie Senior – Wigor.
W 2015 r. w ramach Programu powstanie ok. 100 placówek. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w tym roku przeznaczy na ten cel 20 mln zł. W sumie do 2020 r. będzie to 360 mln zł.
Dane Eurostatu pokazują, że w 2020 r. osoby po 60. roku życia będą stanowić blisko 25% ludności polskiego społeczeństwa, a prognoza ludności na lata 2008–2035 opracowana przez GUS wskazuje, że w najbliższych latach rosnąć będzie liczba najstarszych (tzw. pokolenie stulatków). Szacuje się, że w roku 2030 liczba osób w wieku 85 lat i więcej może sięgać prawie 800 tysięcy.
- W Polsce mamy coraz więcej emerytów. Ich aktywność nie kończy się jednak wraz z przejściem na emeryturę. Wielu z nich chce się dokształcać, realizować swoje pasje i przede wszystkim ciekawie spędzić czas. Program „Senior-WIGOR" to kolejny z naszych projektów skierowany do osób starszych – powiedział minister Kosiniak-Kamysz.
Program realizowany będzie w latach 2015-2020 jako element Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało właśnie projekt do konsultacji społecznych.
Więcej o polityce senioralnej przeczytać można na stronie www.senior.gov.pl

 

/źródło - MPiPS/


Poprawiony: sobota, 24 stycznia 2015 13:40