Jeśli wybierasz się do szpitala dziadek radzi UBEZPIECZ SIĘ! Drukuj Email
Wpisany przez Dziadek Funio   
czwartek, 28 października 2010 09:34

Pierwsza w Polsce polisa na wypadek pobytu w szpitalu  

Innowacyjna agencja ubezpieczeniowa 4Life Direct sp. z o.o. udostępniła samodzielne ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu.

altDotychczas tego typu ochrona była dostępna na polskim rynku jedynie jako umowa dodatkowa do ubezpieczeń na życie. Dzienne Świadczenie Szpitalne gwarantuje wypłatę świadczenia w sytuacji nieprzewidzianej hospitalizacji wynikającej z choroby lub nieszczęśliwego wypadku.
Od października 2010 4Life Direct oferuje polisę zapewniającą wypłatę gotówki nawet do 1000 zł dziennie, czyli do 30 000 zł miesięcznie już od pierwszego dnia niezaplanowanego pobytu w szpitalu.

altMaciej Kosela (fot z lewej), Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający 4Life Direct komentuje: Wypłacane przez nas środki zapewniają bezpieczeństwo finansowe ubezpieczonemu oraz jego najbliższym. Mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie kosztów leczenia, m.in. pobytu w szpitalu, operacji, zabiegów, lekarstw, rekonwalescencji czy na pokrycie jakichkolwiek innych wydatków.

Co istotne, Dzienne Świadczenie Szpitalne to ubezpieczenie niezależne od żadnej innej polisy. Jest to unikalne rozwiązanie na rynku ubezpieczeń, ponieważ klienci nie muszą kupować dodatkowych, niepotrzebnych polis, aby zabezpieczyć się na wypadek pobytu w szpitalu.

 Nasze ubezpieczenie pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych wydatków oraz stresów, które mogą mieć miejsce w sytuacji, gdy nasze możliwości zarabiania są ograniczone i zostaliśmy zaskoczeni niespodziewanymi wydatkami wynikającymi z hospitalizacji, wyjaśnia Maciej Kosela.

Koszty wywołane pobytem w szpitalu, szczególnie w przypadku przewlekłych chorób lub nieszczęśliwych wypadków, mogą sięgać tysięcy złotych. Jest tak nawet w sytuacji, gdy jest się upoważnionym do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej, zauważa Członek Zarządu 4Life Direct.

Wypłacone środki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel, również niezwiązany z hospitalizacją czy ze zdrowiem. Z tego powodu nie ma konieczności przedstawiania jakichkolwiek rachunków potwierdzających, w jaki sposób świadczenie zostało wykorzystane.
W wersji rodzinnej ubezpieczenia ochrona obejmuje również maksymalnie 3 dzieci ubezpieczonego w wieku do 18 lat.
Dzienne Świadczenie Szpitalne jest dostępne w systemie direct, czyli telefonicznie, nie ma potrzeby spotykania się z agentem.
Aby przystąpić do ubezpieczenia, nie trzeba dokumentować swojego stanu zdrowia ani przechodzić badań lekarskich. Formalności są ograniczone do absolutnego minimum. Wszystkie wnioski o przystąpienie do ubezpieczenia są akceptowane, podkreśla Dyrektor Zarządzający 4Life Direct.alt

Świadczenie jest wypłacane za każdy dzień hospitalizacji w sytuacji, gdy pobyt w szpitalu wynosi minimum 48 godzin. Przysługuje przez maksymalnie 90 dni w roku. W przypadku zaopatrzenia się w wersję rodzinną jest to 720 dni w roku dla wszystkich uposażonych.

Składki rozpoczynają się od złotówki dziennie. Podstawą ich określenia jest wysokość świadczenia, o której decyduje klient. 4Life Direct gwarantuje niezmienność składki przez cały okres trwania ubezpieczenia, bez względu na zmianę stanu zdrowia ubezpieczonego.
Świadczenie jest wypłacane w sytuacji, gdy hospitalizacja ma miejsce zarówno w szpitalu państwowym, jak i prywatnym.

4Life Direct dotychczas znane było jako firma oferująca unikalną polisę na życie Moi Bliscy, dostępną nie tylko dla osób młodych, ale również takich, które ukończyły 65. rok życia. 

Moi Bliscy
to nowatorski i unikalny program ubezpieczeniowy oferowany przez firmę 4Life Direct. To dożywotnie ubezpieczenie na życie, do którego można przystąpić bez konieczności poddawania się badaniom lekarskim oraz przedstawiania jakichkolwiek zaświadczeń o stanie zdrowia. Jest dostępne dla wszystkich osób, również tych, które ukończyły 65. rok życia. Jest sprzedawane w systemie direct, czyli przez telefon.

 

 

Dodatkowe informacje o firmie.

4Life Direct jest agencją ubezpieczeniową działającą w systemie direct, czyli przez telefon, oferującą polisę na życie Moi Bliscy oraz polisę na wypadek pobytu w szpitalu Dzienne Świadczenie Szpitalne. Firma powstała w 2009 r. i ma swoją siedzibę w Warszawie. Jej partnerem jest towarzystwo ubezpieczeniowe Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, które gwarantuje firmie solidne podstawy finansowe. 4Life Direct jest członkiem Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. Firma otrzymała zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego na działanie na polskim rynku.

Uzupełniające rady zrzędliwego dziadka

Tak, tak niestety idąc do szpitala musimy się z tym liczyć z tym, że czasami możemy z tamtąd wyjść w gorszym stanie niż nas tam przyjęto. Smutne to ale prawdziwe. Chciałbym Wam drodzy czytelnicy przekazać kilka dodatkowych rad naszego eksperta. Życzę zdrowia - Zrzędliwy Dziadek Funio
                       

Ekspert Babci Polki radzi:

Przy ubezpieczeniach związanych z pobytem w szpitalu trzeba pamiętać o karencjach i minimalnym czasie, jaki musimy przebywać w szpitalu, żeby świadczenie zaczęło nam przysługiwać.

Jak wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla tego ubezpieczenia (4LifeDirect), świadczenie będzie wypłacone, jeśli pobyt w szpitalu trwał co najmniej 48 godzin. Jeśli zatem ktoś zostanie przyjęty do szpitala w poniedziałek, to wypłata będzie mu należna, jeśli wypisany zostanie najwcześniej w środę (świadczenie za dwa dni pobytu w szpitalu).

Trzeba też zwrócić uwagę, że przez pierwszy rok trwania umowy, ubezpieczeniu podlegają tylko pobyty w szpitalu spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem.

Jeżeli pobyt w szpitalu spowodowany jest chorobą bądź porodem, to świadczenie jest należne, o ile umowa trwa już co najmniej 12 miesięcy.

Jeżeli pobyt w szpitalu spowodowany jest chorobą, która istniała w momencie przystępowania do ubezpieczenia, to świadczenie jest należne, o ile umowa trwa już co najmniej 24 miesiące.

W przypadku porodu, świadczenie wypłacone będzie maksymalnie za 5 dni pobytu w szpitalu i maksymalnie za dwa porody w ciągu trwania umowy ubezpieczenia. Zatem za trzeci poród świadczenie już nie obowiązuje.

O wszystko to warto dokładnie wypytać przedstawiciela Towarzystwa, który przedstawia nam ofertę. Pozwoli to na uniknięcie nieporozumień w momencie wyliczania należnego świadczenia czy rozczarowania ewentualną odmową wypłaty świadczenia (np. pobyt w szpitalu spowodowany chorobą w 4 miesiącu trwania ubezpieczenia)

Pozdrawiam - DZ


 

 

 

 

 

 
Poprawiony: czwartek, 09 stycznia 2014 15:03